E-facturatie verplicht vanaf 01/01/2026

E-facturatie verplicht vanaf 01/01/2026

Onder invloed van Minister Van Peteghem is de ministerraad tot een akkoord gekomen over de verplichte invoering van e-facturatie tussen ondernemingen, ingaand vanaf 1 januari 2026. Hieronder worden de belangrijkste aspecten besproken.

Doel van deze wetgeving

In het kader van eerlijke fiscaliteit, waarbij eenieder naar verhouding dient bij te dragen, wil men de strijd aangaan tegen btw-fraude. Op basis van een onderzoek geleid door het IMF (Internationaal Monetair Fonds) ontloopt België jaarlijks een vijfde van de verschuldigde btw.

Implementatie

Vanaf 1 januari 2026 zal alle facturatie tussen ondernemingen op digitale wijze moeten plaatsvinden. De Belgische overheid kiest voor het Europese PEPPOL-netwerk om dit te faciliteren. Gebruikers van dit netwerk staan automatisch in verbinding met elkaar, ook met gebruikers van andere lidstaten.

Praktisch

Tegen 1 januari 2026 zal het dus niet meer voldoende zijn om de verkoopfactuur per e-mail in een pdf-formaat te bezorgen tussen ondernemingen. Dit moet via een xml-formaat worden aangeleverd via het PEPPOL-netwerk. Het loont dus zeker de moeite om uw huidige financiële processen onder de loep te nemen om hiervoor de nodige stappen te kunnen ondernemen. Deze overgang biedt ook veel mogelijkheden op het gebied van efficiënter factureren, snellere betalingstermijnen en minder administratieve lasten.

Heeft u hierover meer vragen of wenst u het nodige advies om over te stappen naar een digitalere manier van werken, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Niet wat je zocht? Misschien helpen deze insights jou verder.